Правила на Томболата

Официални правила за провеждане и участие в промоционална игра „Томбола на Bella“

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на играта (отбелязвани като „Официални правила“).

Раздел 1. Организатор на играта

Организатор на промоцията е:

Триада Маркет енд Дистрибюшън АД
Ж.к. Суходол, ул. „Суходолска“ 195
София 1373
ЕИК 130530678

Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет адрес bella.triada-market.com/правила-на-томболата

Раздел 2. Участници

Кампанията е отворена за участие за всички физически лица, граждани на България, с изключение на служителите на „Триада Маркет енд Дистрибюшън“ АД, дистрибуторите и партньорите на „Триада Маркет енд Дистрибюшън“ АД, както и членове на семействата на изброените по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

Раздел 3. Продължителност на играта

Играта се провежда на територията на Република България в периода oт 16.08.2021 г. до 30.09.2021 г.

Раздел 4. Механизъм и награди

Участието в играта е обвързано с  покупка.

В рамките на една покупка, участниците в промоцията трябва да закупят продукти bella по избор, на стойност минимум 2 лв. с ДДС.

Участникът трябва да се регистрира на страницата на играта, като за целта попълни регистрационната форма и качи снимка на касовата бележка.

На снимката трябва ясно да се виждат:

 • обекта, от който е закупен продукта,
 • датата и стойността на покупката,
 • номера на касовата бележка/ фактурата.

Общата стойност на закупените продукти Bella трябва да е минимум 2.00 лв. с ДДС и да е регистрирана с един касов бон/ фактура. Снимката не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи на валидирането ѝ.

При закупуване на продукти за поне 2лв. с ДДС и регистрацията им на bella.triada-market.com потребителят участва в томбола за 100 средни награди от Remigton (3×10) и Bella (70).

При закупуване на продукти за поне 5 лв. с ДДС (на 1 касова бележка) и регистрацията им на bella.triada-market.com потребителят получава възможност да спечели голямата награда в края на играта.

Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж и да спечели само една от средните или голямата награда.

НАГРАДИ

Средни награди – общо 100 бр.:

 • 5 бр. Комплект за маникюр Remington MAN3000 Set Pro
 • 10 бр. Уред за почистване на лице Remington FC1000 Reveal
 • 15 бр. Епилатор Remington EP7500 5in1 Smooth&Silky
 • 70 бр. Подаръчни еко торбички с продукти Bella

Една голяма награда:

Предоставянето на касова бележка от покупката е необходимо условие за получаване на наградата, в случай, че участникът е изтеглен сред печелившите. Номерът от касовата бележка трябва да бъде регистриран на страницата на промоцията в уеб сайта bella.triada-market.com

Не се допуска регистриране на касови бележки с дата преди началото или след края на промоцията.

Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж и да спечели само една от средните или голямата награда.

Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки, обвързани с покупка на продукти bella от Приложение 1.

Тегленето на печелившите ще се извърши на случаен принцип с помощта на софтуер – част от уеб сайта.

Имената на печелившите ще бъдат публикувани на bella.triada-market.com, като всеки от тях ще получи съобщение на имейл адреса, с който се е регистрирал в играта.

Наградите, които ще бъдат раздавани, са описани в сайта в секция „ПОДАРЪЦИ“.

Раздел 5. Процедура за предявяване, валидиране и получаване на наградите

Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Печелившите получават наградите си на предоставения от тях адрес по куриер до 30 работни дни след получаването на потвърждение, че са спечелили и предоставят на Организатора адрес за доставка.

Разходите за куриерски услуги са за сметка на Организатора. Награди получават само участници, които са изпълнили условията на Промоцията. Наградата се изпраща по куриер на посоченият адрес, след потвърждение на адрес и телефон от печелившия по имейл. Ако участникът не бъде открит в рамките на 2 работни дни на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в промоцията, награда не се предоставя. Организаторът не носи отговорност за неполучени/ недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес.

Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност и подпис или от надлежно упълномощено лице. За да получи своята награда от промоцията, победителят трябва да запази касовата бележка и да я предостави на куриера.

Раздел 6. Отсъствие на паричен еквивалент

Не се допуска размяна на награда срещу пари и паричен еквивалент.

Раздел 7. Лични данни

Организаторът на промоцията и неговите подизпълнители са регистрирани като администратори на лични данни и поемат задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събират и обработват личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, единствено по повод и във връзка с Промоцията.

С регистрирането на участие в промоцията ще се счита, че спечелилият дава изричното си съгласие, личните му данни и образът му да могат да бъдат използвани за цели, свързани с промоцията. До 90 календарни дни след приключване на промоцията и свързаните с нея дейности, базата данни за всички участници ще бъде изтрита.

Участник, който пожелае да бъдат заличени личните му данни преди изтеглянето на печелившите, се изключва от Промоцията.

С участието си в настоящата Промоция участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена, снимка или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора, във връзка с оповестяване на резултатите от Промоцията и раздаването на наградите, като не се дължи заплащане от негова страна.

Включвайки се в настоящата игра, участниците дават съгласието си и предоставят на „Триада Маркет енд Дистрибюшън“ АД или нейните подизпълнители доброволно личните си данни (име, телефон, e-maill, адрес), за цели, свързани с участието в тази промоция и/или разпространението на наградите.

Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1 от Официалните правила.

Раздел 8. Публичност

Участниците се съгласяват Организатора или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори, SMS и имейл по време на промоцията и в период 90 календарни дни след края й.

Приложение 1.

Серия Nova

 • ДП Nova памук deo*10
 • ДП Nova памук*10
 • ДП Nova comfort памук*10
 • DP Classic nova comfort*10
 • ДП Bella normal*20

Серия Herbs

 • ДП Herbs verbena*12 дисплей
 • ДП Herbs plantago*12 дисплей
 • ДП Herbs tilia flower*12 дисплей
 • ДП Herbs verbena*20
 • ДП Herbs plantago*20
 • ДП Herbs tilia*20
 • ДПЕ Herbs verbena*18
 • ДПЕ Herbs plantago*18
 • ДПЕ Herbs tilia fl.*18

Серия Perfecta

 • ДП Perfecta blue памук*10
 • ДП Perfecta rose.fresh*10
 • ДП Perfecta violet fresh*10
 • ДП Perfecta green копр*10
 • ДП Perfecta blue maxi*8
 • ДП Perfecta нощни коприна *7
 • ДП Perfecta нощни памук*7
 • ДП Perfecta blue памук*20
 • ДП Perfecta rose.fresh*20
 • ДП Perfecta violet fresh*20
 • ДП Perfecta green копр*20

Серия Panty

 • ДПЕ Panty plus анат.*36
 • ДПЕ Panty soft comfort*12
 • ДПЕ Panty soft* 20
 • ДПЕ Panty soft deo*20
 • ДПЕ Panty soft*60
 • ДПЕ Panty soft deo*60
 • ДПЕ Panty new*60 дисплей
 • ДПЕ Panty sens.elegance*20 диспл.
 • ДПЕ Panty intima памук *30 normal

Серия Teens

 • ДП Sensitive for teens 10бр.дисплей
 • ДП Relax for teens 10бр.дисплей
 • ДП Energy for teens 10бр.дисплей
 • ЕДП Sensitive for teens 20 бр.
 • ЕДП Relax for teens 20 бр.
 • ЕДП Energy for teens 20 бр.

Серия Bella Cotton

 • Носни кърпички happy mini*9 стек*8
 • Салфетки happy двуцв.дисплей 2*40
 • Салфетки happy кутия 100бр
 • Салфетки mega pack 150бр
 • Салфетки bella мента 2пл.100бр
 • Салфетки bella лимон 2пл.100бр
 • Клечки-уши пе 100 бр.
 • Клечки-уши кръг 100 бр.
 • Клечки-уши кутия 300 бр.
 • Клечки-уши кутия 200 бр.
 • Клечки-уши бебе*56+8 подарък
 • Клечки-уши бебе*56+8 хартиени
 • Клечки-уши пе 100 бр. хартиени
 • Клечки-уши кутия 200 бр. хартиени
 • К.тампони evita кръг 80 бр.
 • К.тампони кръг 80 бр.
 • К.тампони кръг 140 бр.
 • К.тампони кръг 120 бр.