Политика на поверителност

Последна редакция 30.03.2021

 

“Триада Маркет енд Дистрибюшън“ АД притежава, управлява и регулира https://bella.triada-market.com. Съдържанието на тази страница информира нашите посетители относно събирането, употребата и защитата на лични данни, които получаваме от тях.

Ние използваме лични данни от посетителите с цел да обезпечим и подобрим работата на този уеб сайт. По тази причина с използването му, вие се съгласявате със събирането и използването на данните според описаните тук правила.

Събиране и използване на информация

Докато използвате нашия уеб сайт, ние може да поискаме ваши персонални данни за идентификация. Личните данни могат да включват, но не са ограничени само до ваш електронен адрес („Лични данни“).

Ние не споделяме, продаваме или използваме по друг начин ваши лични данни без ваше съгласие.

Log данни

Подобно на другите оператори, ние събираме информация, която вашият браузер предоставя при вашето посещение (log данни). Log данните могат да включват информация за Internet Protocol (“IP” адрес) на компютъра, който използвате, вида и версията на браузера, страниците от нашия уеб сайт, които посетите, ден и час на посещението, времето, което прекарате на всяка посетена страница и други статистически данни.

В допълнение, ние може да използваме услуги на трети страни, напр. Google Analytics, които събират, следят и анализират тази информация. По тези данни не може да бъде идентифициран никой посетител на сайта.

Комуникация

Ние може да използваме ваши лични данни с ваше съгласие, за да изпращаме email бюлетин, маркетингови материали и друга информация, която да ви помага да използвате максимално добре нашият уеб сайт.

Бисквитки (cookies)

Бисквитките са файлове с малко количество данни, които могат да съдържат анонимен идентификатор. От уеб сайта до вашия браузер се изпращат бисквитки, които се съхраняват на вашия хард диск. Подобно на много други уеб сайтове, ние използваме бисквитки, за да събираме информация. Вие можете да настроите своя браузер да забрани ползването им, или да ви информира при получаване.

Сигурност

Сигурността на вашите Лични данни е важна за нас, но трябва да знаете, че в Интернет не съществува 100% сигурен метод за предаване или за електронно съхраняване. Ние полагаме допустимите от търговска гледна точка усилия да запазим вашите лични данни, но не гарантираме абсолютната им сигурност.

Промени в регулациите за сигурност

Тези правила са в действие от 01.05.2021г. и важат докато в бъдеще не бъдат променени. Промените влизат в сила с публикуването им на тази страница. Периодично ние обновяваме или променяме своите регулации за поверителност. Ако вземете решение да използвате този уеб сайт, се обвързвате и задължавате изцяло и с промените в нашата политика за поверителност.

Свържете се с нас

Свържете се с нас, ако желаете да подадете молба ваша лична информация, въведена от вас да бъде изтрита.

Ако имате въпроси относно нашите регулации за поверителност, моля да се свържете с нас. Този уеб сайт е изцяло съобразен с регламента на General Data Protection Regulation – GDPR (или Общ регламент относно защитата на данните).